राजनीतिक एंव सामाजिक एक्टिभिट्स् नवीन कीरणले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर राज्यको कोभिड स्थिति

राजनीतिक एंव सामाजिक एक्टिभिट्स् नवीन कीरणले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर राज्यको कोभिड स्थिति

राजनीतिक एंव सामाजिक एक्टिभिट्स् नवीन कीरणले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर राज्यको कोभिड स्थिति , लिम्बू तामाङ सीट साथै अन्य मुद्दाहरु बारे बोल्नु भएको छ।