दवाई कम्पनीबाट निकालिएका कर्मचारीहरुको Follow up खबर।

दवाई कम्पनीबाट निकालिएका कर्मचारीहरुको Follow up खबर। टोरेन्ट कम्पनीबाट कोर्ट केस गरिने धम्की दिएकोले कामबाट रेजिग्नेसन दिने कर्मचारीहरुले Sikkim chronicle समक्ष आफ्नो पक्ष राखेका छन्। हेर्नोस् यो रिपोर्ट।