कोरोना सङ्कटकालमा गान्तोकवासी आफ्नो स्वास्थ्य र फिटनेशलाई लिएर कतिको सचेत छन्?

कोरोना सङ्कटकालमा गान्तोकवासी आफ्नो स्वास्थ्य र फिटनेशलाई लिएर कतिको सचेत छन्? प्रस्तुत छ मर्निङ वकमाथि Sikkim Chronicle को यो विशेष रिपोर्ट